نیروی انسانی آریان جام

کسی که میخواهد تغییری ایجاد کند، ابتدا باید بدان ایمان داشته باشد. سقراط 

 

فلسفه مدیریت نیروی انسانی آریان جام، بر اساس سرمایه گذاری روی کارکنان، احترام متقابل، آموزش های پایدار و احترام به ذات انسان می باشد.

بر این اساس، نیروهای فنی و دفتری آریان جام، هرلحظه در حال آموزش های اخلاقی، رفتاری، فنی و جامع می باشند، تا بتوانند حس خدمت رسانی به ارباب رجوع را در خود تقویت نمایند.

جهت کار و فعالیت در آریان جام، فاکتورها و نکات زیادی مورد بررسی و توجه قرار می گیرد، ازجمله می توان به نحوه رفتار و آداب معاشرت، خانواده، آشنایی به مسائل فنی کار، داشتن روحیه کار گروهی، وجدان کاری، تعهد عملی به شرکت، دیسیپلین و انضباط، داشتن روحیه کار در شرایط مختلف و سخت، داشتن دوره های آموزشی لازم و مرتبط با نوع کار، صحت و سلامت روحی و جسمی و … اشاره کرد.

ما تک تک همکاران خود را به سختی و با وسواس فراوان استخدام کرده ایم، لذا وجودشان برایمان مغتنم و مهم بوده و هرگونه سرمایه گذاری مادی و معنوی و آموزشی را با طیب خاطر برایشان انجام می دهیم.

اشتراک گذاری