تولیدکننده شیشه بالکن

دسامبر 24, 2016

بالکن شیشه ای در تبریز

تاریخچه شیشه بالکن در تبریز سیستم شیشه بالکن در سال ۱۹۸۱ برای اولین بار در فنلاند طراحی و اجرا شد. […]