پین لولای جام ویترین

 

پین لولای جام ویترین، برای سیستم های جام ویترین فروشگاهی کاربرد دارد.

این پین ها که روی لنگه اول (درب) متصل میشود، بصورت لولایی موجب بازشدن و بسته شدن درب وردودی سیستم میگردد.

شناسه محصول : 100205 دسته بندی :

تومان

قیمت هر شیت