درپوش 90درجه شیشه بالکن سری گلد

 

درپوش 90 درجه شیشه بالکن سری گلد، برای بالکن ها و محل هایی که زاویه قائمه دارند کاربرد دارد.

این درپوش بصورت نر و ماده میباشد. در هربسته 50 عدد درپوش نر و 50 عدد درپوش ماده وجود دارد.

شناسه محصول : 20203 دسته بندی :

تومان

قیمت هر شیت