آلاچیق شیشه ای

آلاچیق شیشه ای برای این که تعریف دقیقی از آلاچیق شیشه ای ارایه دهیم در ابتدا باید بدانیم که آلاچیق چیست و به چه نوع سازه ای اطلاق می شود؟ تفاوت آلاچیق را با سایر سازه ها دریابیم و از کاربرد های آن مطلع شویم . آلاچیق اتاقکی است نیمه باز که از آن به عنوان […]