شیشه بالکن آکاردئونی

شیشه بالکن آکاردئونی

با نصب سیستم بالکن شیشه ای، بالکن ها با حفظ کاربری خود به فضایی دلنشین تبدیل شده وظاهر نازیبای بالکن های قدیمی تبدیل به محیط هایی جذاب می شود. شیشه های  Folding یا آکاردئونی به منظور نصب درب و پنجره هایی که دارای عرض بیشتر از دومتر هستند کاربرد دارند و در جاهایی که نیاز […]