گارانتی معتبر از شرکت معتبر

گارانتی معتبر ، شرکت معتبر

آیا شرکت ها و یا اشخاصی که ادعای گارانتی طولانی مدت دارند، 2 سال پیش در بازار حضور داشته اند که 2 سال آینده پاسخگوی گارانتی مشتریان باشند؟ فرآیند برندسازی و خوشنامی یک شرکت دارای پیچیدگی های فراوانی است و در بازار رقابتی امروز با کسب آگاهی و اطلاعات از منابع مختلف از جمله اینترنت […]