توری درب بالکن

توری درب بالکن

ساختمان های با نورگیری زیاد و پنجره های بزرگ بسیار ارزشمند می باشند و موجب می شوند نور کافی به فضای داخل ساختمان وارد شود . در این نوع ساختمان ها در زمستان ها نور کافی به داخل ساختمان وارد می شود و در تابستان ها می توان از هوای خنک آن ها استفاده کرد […]

شیشه بالکن و انواع آن

شیشه بالکن ریلی تاشو

شیشه بالکن ها درب های شیشه ای پیوسته ای می باشند که با کنار هم قرار گرفتن اتاقکی شیشه ای را به وجود می آورند. شیشه بالکن ها انواع مختلفی دارند که مطابق با سلیقه، اندازه و شکل بالکن ها، انتخاب و نصب می شوند و ظاهر و کارکردشان با هم تفاوت دارد اما در […]