نقش کابین دوش در افزایش فضا در حمام

نقش کابین دوش در افزایش فضا در حمام

امروزه بسیاری از خانه ها دارای حمام هایی با فضای محدود هستند. این اتفاق ممکن است به دلیل عوامل مختلف مانند هزینه ابتدایی کمتر، طراحی نادرست یا فضای کم خانه باشد. بسیاری از افراد به دلیل فضای کم و اندک حمام خود رنج می برند و طراحی که برای حمام در ذهن دارند، ایجاد نمی […]