شیشه سکوریت یا نشکن

شیشه سکوریت

شیشه سکوریت یا نشکن شیشه بالکن از شیشه های سکوریت 8 میلی و یا 10 میلی تهیه می شود. شیشه های سکوریت در کوره های مخصوص المنتال و کانوکشن ، حرارت دیده و سپس با علیات سرد سازی سریع، دارای مقاومتی پنج برابری در برابر ضربه شده اند. این شیشه های را می توان در انواع مختلفی تهیه […]