از بالکن تا شیشه بالکن

از بالکن تا شیشه بالکن سالیان دراز ایوان ها و تراس های بزرگ، یکی از اِلِمان های اصلی و جدایی ناپذیر معماری سنتی ایرانی بوده است. سرسراهای بزرگ، منتهی به تراسی عریض با ستونهایی با سطح مقطع دایره ای در جلوی ایوان با دید به حیاط بزرگ با باغچه ها و حوض وسط آن. این […]