آریان جام، شرکتی پیشرو در زمینه تولید و واردات انواع پروفیل های آلومینیومی در ایران می باشد.
این شرکت انواع پروفیل های تخصصی را بصورت سفارشی با قالب های درجه یک خارجی در کارخانه های معتبر و صاحب نام ایرانی تولید می نماید.
برخی از پروفیل ها هم بصورت سفارشی در شرکت های معتبر ترکیه تولید و وارد می گردد.

لازم به توضیح است که کلیه پروفیل های آریان جام دارای استانداردهای معتبر اروپایی و جهانی می باشند که نشان دهنده کیفیت بالای محصولات است.
همچنین کلیه پروفیل های آریان جام بصورت عمده برای شرکتهای همکار عرضه می گردد.